Disclaimer

 

Indien u gebruik maakt van deze website, dan verzoeken wij u om notie te nemen van onderstaande disclaimer. In deze disclaimer worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

 

de eigenaar: de eigenaar van de website, WP Publishing BV


gebruik(en): alle denkbare handelingen


u: de gebruiker (bezoeker) van de website

 

de content: alle in de website aanwezige inhoud

 

De disclaimer is van toepassing op alle pagina’s van www.fibromyalgiebehandling.nl. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

  • De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van de getoonde content
  • De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
  • Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van de eigenaar
  • Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk, of per e-mail aan de eigenaar te worden verzocht
  • De eigenaar heeft niet de bedoeling om via de content adviezen te geven die nadrukkelijk op het vakgebied van een bevoegd arts liggen
  • In het geval dat u klachten heeft t.a.v. uw gezondheid, dan dient u zich te wenden tot uw behandelend arts of therapeut
  • De content heeft niet als doel om enige vorm van diagnose te stellen, daartoe dient u zich nadrukkelijk te wenden tot uw behandelend arts of therapeut